Çalışma Grupları Yönergesi

 

Çalışma Grubu
Üyeler
 Açıklamalar
Parazitolojide Moleküler Araştırmalar Çalışma Grubu (ParMAG)
  • Prof. Dr. Süleyman Yazar

  • Prof. Dr. Murat Hökelek

  • Prof. Dr. Soner Koltaş

  • Prof. Dr. Sami Şimşek

  • Prof. Dr. Salih Kuk

  • Doç. Dr. Gülden Sönmez Tamer

  •  Doç. Dr. Alpaslan Yıldırım

  • Doç. Dr. Özlem Miman

  • Doç. Dr. Özgür Koru

Yirminci yüzyılın sonlarında biyoteknoloji alanında kat edilen ilerlemeler, enfeksiyon hastalıklarının tanısında uygulanan modern tekniklerin gelişmesi ile neticelenmiştir. Bu gelişmeler bilimin her alanını olduğu gibi parazitoloji disiplinini de etkilemiştir. Çeşitli organizmaların izolasyonu, tanımlanması ve kökenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi esasına dayanan moleküler yöntemler; günümüzde parazitolojik tanıda geleneksel yöntemlerle birlikte veya tek başlarına kullanılmaya başlanmış ve hatta sadece tanısal amaçlı değil tedavinin yönlendirilmesi, epidemiyolojik-ekolojik çalışmalar ve kontrol programlarında da kullanım alanı bulmuştur. Devamı...