Yayın No
24 2013 Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları
2 Cilt
Prof. Dr. M. Ali ÖZCEL
   
           
23 2011

Parazitolojide Laboratuvar

Prof. Dr. Metin Korkmaz
Prof. Dr. Ulgen Zeki Ok

Temin etmek için Derneğimize başvurabilirsiniz

 

Kitabın birinci bölümünde parazit hastalıklarına neden olan etkenleri en doğru, kolay ve güvenilir bir şekilde bulup tanıyabilmek için etkene yönelik tanı yöntemleri ele alınmış, örnek alma, örneği en güvenilir şekilde saklama, gönderme ile örneklerin incelenmesi yöntemleri anlatılmış, dışkı, kan ve vücut sıvılarının parazitolojik incelenmesinde ayrıntılardan bahsedilirken, örneklerden kalıcı preparatlar hazırlanması,parazit kültürleri ve deney hayvanları kullanılması konuları işlenmiştir. İkinci bölümde ayrıntıları ile anlatılan serolojik tanı yöntemleri ve sonuçların yorumlanması yanında son zamanlarda çok kullanılmaya başlanılan hızlı tanı yöntemleri hakkında da bilgi verilmiştir. Kitabın üçüncü bölümünde ülkemizde klinik önemi olan parazit hastalıklarında tanısal yaklaşım başlığı altında bu hastalıklara ait özel tanı yöntemleri ve sonuçların yorumlanması ayrıntıları ile anlatılmıştır. Kitabın dördüncü bölümünde parazitoloji çalışanlarına tam teşekküllü bir parazitoloji laboratuvarının kurulması hakkında temel bilgiler verilirken laboratuvar malzemeleri, aletleri ve kullanımları açıklanmış, parazitolojik araştırmalarda ön plana çıkan bazı yöntemler de aktarılmıştır. Kitabımızın son bölümü parazitoloji laboratuvarlarında kalite yönetimi ve akreditasyon hakkındadir/

 

22

2009

Moleküler Parazitoloji

Prof. Dr. M. Ali Özcel
Prof. Dr. Mehmet Tanyüksel
Prof. Dr. Hasan Eren

Temin etmek için Derneğimize başvurabilirsiniz

 

978-975-94646-9-1

Diğer birçok enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi paraziter hastalıkların tanısında, tanımlanmasında ve diğer alanlarda sıklıkla kullanılan moleküler yöntemler, tıbbi ve veteriner parazitoloji alanında çalışanların yararlanacağı şekilde hazırlanmıştır. Kitapta, genetik bilgiler ve kullanılabilecek yöntemler parazit bazında açıklanmıştır.

 

 

2007

Özcel'in Tıbbi Parazit Hastalıkları

Prof. Dr. M. Ali Özcel
Prof. Dr. Yusuf Özbel
Prof. Dr. Mucide Ak

Temin etmek için Derneğimize başvurabilirsiniz

 

978-975-94646-7-7

Tıbbi Parazitoloji alanında görülen bütün parazitlerle ilgili oldukça ayrıntılı bilgi içeren bu kitap, gerek parazitlerle gerekse yaptıkları hastalıklarla ilgili detaylı bilgi içermektedir. Renkli-siyah beyaz çok sayıda şekil bulunan kitapta her konu, en az bir olgu sunumu ile sonlandırılmıştır. Kitap, ülkemizde yayınlanan en geniş kapsamlı parazitoloji kitaplarından biri olup, hem tıp öğrencileri hem de bu alanda profesyonel olarak çalışanlar için yararlı olabilecek niteliktedir.

 

21

2007

Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji

Prof. Dr. M. Ali Özcel
Prof. Dr. Nevin Turgay
Prof. Dr. Abdullah İnci
Prof. Dr. Ergun Köroğlu

Temin etmek için Derneğimize başvurabilirsiniz

 

978-975-94646-8-4

Tıbbi ve veteriner alanda paraziter bir hastalıktan korunma ya da hastalığın anlaşılmasında önemli olan immunolojik olayların çok detaylı olarak işlendiği bir kitaptır.  

20

2005

Tıbbi Parazitolojide Tedavi

Prof. Dr. Çiler Akısü
Prof. Dr. Metin Korkmaz

Temin etmek için Derneğimize başvurabilirsiniz

 

978-975-94646-5-3

Tıbbi parazitoloji alanında görülen parazitlerin birincil ve ikincil tedavi alternatiflerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı, hem tıp öğrencileri hem de klinisyenlerin yararlanabileceği düzeyde bir kitaptır.

 

19

2005

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi

Prof. Dr. Ayşe Burgu
Prof. Dr. Zafer Karaer

Temin etmek için Derneğimize başvurabilirsiniz

 

978-975-94646-6-0

 

18

2003

Fasciolosis

Prof. Dr. Recep Tınar
Doç. Dr. Metin Korkmaz

Temin etmek için Derneğimize başvurabilirsiniz

 

978-975-94646-4-6

Hem tıp hem de veteriner parazitoloji de önem taşıyan fasciolosis hastalığı hakkında bu alanda doğrudan çalışan bilim insanları tarafından hazırlanan bu kitapta, konu ile ilgli çok detaylı bilgiler sunulmaktadır. Veteriner alanda ciddi ekonomik kayıplara yol açtığı için veteriner parazitologlar için de başvuru kitabı niteliğindedir.

 

17

2001

Coccidiosis

Prof. Dr. Şükran Dinçer

Temin etmek için Derneğimize başvurabilirsiniz

   
 

16

1999

Sıtma

Prof. Dr. M. Ali Özcel

tükendi

 

1979 yılında yayımlanan kitabın güncellenmişi olan bu kitapta, sıtma hastalığı ve mücadelesi, aşı çalışmaları ve hastalığın vektörü sivrisinekler hakkında  ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.

 

15

1997

Parazit Hastalıklarında Tanı

Prof. Dr. M. Ali Özcel
Doç. Dr. Nazmiye Altıntaş

tükendi

 

978-975-94646-1-5

Tıbbi parazitolojide en sık kullanılan direkt ve indirekt tanı yöntemleri ile ilgili pratikte uygulanabilecek düzeyde bilgi verilen kitap, bu alanda çalışan parazitologlar ve aynı zamanda teknisyenler için de başvuru kitabı niteliği taşımaktadır. Ayrıca, kısaca moleküler yöntemlerden de bahsedilmektedir. Kitabın 2011 yılında daha detaylı olarak, veteriner parazitoloji konuları da eklenerek güncellenmesi planlanmaktadır.

 

14

1997

Giardiosis

Prof. Dr. M. Ali Özcel
Doç. Dr. Ahmet Üner

tükendi

 

978-975-94646-2-2

1987 yılında ilk baskısı yayınlanan kitabın güncellenmiş halidir. Genelde çocukluk çağında görülen Giardia intestinalis paraziti ile ilgili ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Ayrıca, hastalığın tanısı, semptomları, tedavisi, kliniği, ülkemizde ve diğer ülkelerde yaygınlığı ve korunma önlemleri ile ilgili de bilgi verilmektedir.

 

13

1997

Artropod Hastalıkları ve Vektörler

Prof. Dr. M. Ali Özcel
Doç. Dr. Nilgün Daldal

tükendi

 

978-975-94646-0-8

Kitapta, tıbbi ve veteriner parazitoloji alanında önem taşıyan, vektörlük rolleri bulunan artropodlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Artropodların tanımlanması, diseksiyonu, preparasyonları ve saklanma yöntemleri de detaylı olarak anlatılmaktadır.

 
 

1995

Güneydoğu Anadolu Projesini Tehdit Eden Parazit Hastalıkları

Prof. Dr. M. Ali Özcel

tükendi

Ülkemizin en yüksek maliyetli yatırımlarından olan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin tamamlanması ile bölgede ortaya çıkabilecek paraziter hastalıklar açısından tehlikenin anlatıldığı bu kitapta, hastalıklar ve neden olan parazitler hakkında bilgi verildikten sonra, alınması gereken önlemler anlatılmaktadır. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın da desteği ile hazırlanan kitapta en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP’ın başarısını gölgelemek değil arttırmak amaçlandığı açıkça vurgulanmaktadır.
 

12

1995

Immun Yetmezlikte Önemi Artan Parazit Hastalıkları

Prof. Dr. M. Ali Özcel

tükendi

 

 

Özellikle organ transplantasyonunun artması ile immun sistemin baskılanması sonucu ortaya çıkan veya alevlenen paraziter hastalıklar gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle fırsatçı parazitik hastalıkların tanıtılmasını amaçlayan kitapta, bu gruba giren bütün parazitler hakkında, bulaşma, tanı, tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.

 
11

1993

GAP ve Parazit Hastalıkları

Prof. Dr. M. Ali Özcel

tükendi

  Güneydoğu Anadolu Projesi’nin tamamlanması ile bölgede ortaya açısından tehlikenin anlatıldığı bu kitapta, hastalıklar ve neden olan parazitler hakkında bilgi verildikten sonra, alınması gereken önlemler anlatılmaktadır. Kitap, 1995’de güncellenerek yeniden yayımlanmıştır. 

10

1991

Kist Hidatik

Prof. Dr. M. Ali Özcel

tükendi

  Kist Hidatik hastalığına sebep olan parazitler ve hastalıklar hakkında geniş bilgi verilen kitap, tıbbi ve veteriner parazitoloji alanında çalışanlar açısından yardımcı bir kitap olarak değelendirilebilir. Kitap, 2004 yılında Hidatidoloji Derneği tarafından güncellenerek yeniden yayınlanmıştır 

9

   

1989

Ankilostoma-Nekatoriyaz

tükendi

 

Özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde sağlık sorunlarından biri olan Ankilostomiosis-Nekatoriosis ile ilgili, gerek sebep olan parazitler gerekse hastalığın tanısı, kliniği, tedavisi ve korunma için yapılması gerekenlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir kitaptır.

 

7

1987

Trikomoniyaz

Prof. Dr. Şevket Yaşarol

tükendi

 

Cinsel yolla bulaşan tek parazitik protozoon olan Trichomonas vaginalis ile ilgili bilgi içeren kitapta, tanısı, tedavisi, kliniği ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

 
6 1987

Giyardiyaz

 Prof. Dr. Şevket Yaşarol

tükendi

  Ülkemizin orta ve doğu kesimlerinde daha çok çocuklarda yaygın olarak Giardia intestinalis, kontamine sularla da geniş kitleleri etkileyebilmektedir. Kitapta, parazitle ilgli ayrıntılı bilginin yanı sıra, tanısı, tedavisi, kliniği, korunma önlemleri ile ilgli de bilgi verilmektedir. Kitap, 1997 yılında güncellenerek yeniden yayınlanmıştır.


 

5

1985

Theileriosis

Prof. Dr. Fahri Sayın

tükendi

     
 
3 1983

Toksoplasmosis

Prof. Dr. Şevket Yaşarol

tükendi

  Kitap, özellikle hamilelerde ve immun yetmezlikli kişilerde ciddi sorunlar yaratabilen bir paraziter protozoon olan Toxoplasma gondii ve yaptığı hastalık hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir. Halk açısından da bilnmesinde yarar bulunan bulaşım yollarına da ayrıntılı olarak değinilen kitapta, parazitin hem insan hemde kedideki gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.


 

2

1981

Leishmaniasis

Prof. Dr. Şevket Yaşarol

tükendi

  Şark çıbanı ve kala-azar hastalığının yüzyıllardır ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada görülmesi nedeniyle, hazırlandığı tarihte çok kısıtlı olan bilgilerin toplanmasını ve hem parazitologlara hem de klinisyenlere toplu halde sunulmasını amaçlayan kitapta hastalığın vektörü kum sineklerinin ekolojisi, biyolojisi ve davranışları hakkında da ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.
 
1 1979

Sıtma Bilimi

Prof. Dr. Şevket Yaşarol

tükendi

  Cumhuriyet tarihinde de her zaman özel önem verilen sıtma hastalığı ve mücadelesi hakkında yayınlandığı tarihteki son bilgileri içeren bir kitaptır.  Hastalığın vektörü sivrisinekler hakkında da ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Kitap, 1999 yılında güncellenerek yeniden yayınlanmıştır.