İletişim Adresi:

Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Parazitoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
e-posta: yusuf.ozbel@ege.edu.tr
Tel:+232 373 00 08