Tıpta Parazitoloji Anabilim Dallarının Akibeti

Prof. Dr. M. Ali Özcel – Türkiye Parazitoloji Derneği Onursal Başkanı

Türkiye’de Parazitolojide yaşananlar ve yapılmış olan çalışmalar o kadar güzel ve verimli ki, “meyveli ağaç taşlanır” ata sözümüze uygun olarak, özellikle Tıbbi Parazitoloji durmadan taşlanmakta veya parazitolojiye sataşılmaktadır. Son olarak Yüksek Öğretim Kurulu’nun 4460-32727 sayı ve 10/ 11 / 2008 tarihli yazısı ile 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı kanunun 3. maddesi uyarınca tıp fakülteleri bünyelerinde yine YÖK kararıyla 1992 yılında Anabilim Dalı haline getirilmiş olan Parazitoloji Anabilim Dallarının, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer almasına karar verilmiştir. “Yüksek Öğretim Kurulu neden böyle bir karar almaya gerek görmüştür? Bu kararın alınmasında kimler, ne için ve nasıl çalışarak Yüksek Öğretim Kurulu’nun böyle bir karar almasına neden olmuştur?” gibi konular,  tarafımızdan araştırılmaktadır.

Türkiye Parazitoloji Derneği, gerekçesi olmayan böyle bir karar alınmasında tıp fakültelerinde bulunan Parazitoloji Anabilim Dallarının ne gibi olumsuz çalışmalar yaptığı veya gelişmelerini tamamlayamamaları veya Tıbbi Parazitoloji konularının ülkemiz için önemini kaybettiği gibi nedenler var mıdır diye araştırdık. Hayır, bu kararın alınmasında bilimsel gerçekler, ülkemizde parazit hastalıklarının ne denli önemli olduğu, halk sağlığında büyük problem oluşturduğu, ülkemizin gelişmesinde engel ve büyük ekonomik kayıplara neden olduğu görüşleri, hiç dikkate alınmamıştır. Aksine bu karara neden olarak, Tıbbi Parazitolojinin ülkemiz tıp fakültelerinde çok iyi gelişmesi, ülkemizde çok yaygın olan parazit hastalıklarının, kontrol altına alınması, bu hastalıklardan korunmada, hastalıkların teşhis ve tedavisinde çok yerinde ve önemli çalışmalar yapılmış olması, Sağlık Bakanlığı dahil tıp çevrelerinde yankı uyandırmıştır, kanısındayız.

Ayrıca, Tıbbi Parazitoloji çalışanlarının kurduğu “Türkiye Parazitoloji Derneği” kanalı ile ülkemizin değişik kentlerinde 15 kez Ulusal Parazitoloji Kongresi, üç kez Tropikal Hastalıklar Kongresi ve ülkemizde tıp fakültelerinde bulunan hiçbir anabilim dalı mensuplarının yapamadıkları kadar yani altı kez Uluslar arası (Dünya) Kongreleri başarı ile düzenledikleri de büyük ölçüde dikkati çekmektedir.

YÖK kararı ile 1992 yılında Tıp Fakültelerinde Anabilim Dalı haline getirilmiş Tıbbi Parazitolojide, 26 Tıbbi Parazitoloji profesörünün, 27 doçentin yetiştiği dikkate alındığı taktirde YÖK’ün bu gelişmeler karşısında ne yapacağını şaşırmış olması ve “aman bunlar daha fazla gelişmesinler, varsayımıyla çok çalışmayı bırakın, ülkemiz insanları eskiden olduğu gibi parazit hastalıkları nedeniyle çalışamaz, çocuklar bedensel ve zihinsel olarak gelişemez durumda kalsınlar, ülkemiz bu hastalıklar nedeniyle ekonomik kayıplara uğrasın,” diyerek Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı’nı, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı haline dönüştürmüşlerdir. Bu durumda YÖK, esas görevi olan ülkemiz üniversitelerinin gelişmesine yardımcı olma, yol gösterme,  yeni anabilim dalları kurma prensiplerine de ters düşmüş ve yasal olarak da ülkemiz gerçeklerini de göremez hale gelmiştir.

Derneğimiz bu karara karşı, tıp fakültelerinde bulunan 19 adet Parazitoloji Anabilim Dalı’ndan 9 Anabilim Dalı Başkanı ile birlikte Danıştay 8.dairesinde bu karara ait, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 10 Ocak 2009 tarihinde dava açmıştır. Gelişmeler konusunda bütün üyelerimize ayrıca bilgi verilecektir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir