22. Parazitoloji Kongresi

11-15 Ekim 2021

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Didim Sosyal Tesisleri Kültür ve Kongre Merkezi

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ 24. OLAĞAN GENEL KURULU

 Türkiye Parazitoloji Derneği 24. Olağan Genel Kurulu 5 Ekim 2021 Salı günü saat 17:30’da 22. Parazitoloji Kongresi’nin yapıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Didim Sosyal Tesislerinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci Genel Kurul Toplantısı 12 Ekim 2021 günü saat 17:30’de aynı adreste, aynı gündem ile yapılacaktır. Genel kurulda oy kullanacak üyelerimizin dernek aidatlarını ödemiş olmaları gerekmektedir.

Bütün üyelerimizin toplantıya katılmalarını önemle rica ederiz.

Saygılarımla.

Yönetim Kurulu Adına Başkan

Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL

 Gündem:

1.      Açılış ve Yoklama

2.      Genel Kurul Divan Teşekkülü

3.      İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

4.      Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması

5.      Bilançonun okunması

6.      Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları hakkında konuşmalar ve kurulların ibrası

7.      Tahmini bütçenin görüşülmesi

8.      Üyelik aidatlarının 2022 ve 2023 yılları için saptanması

9.      Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

10.   Dilek ve Temenniler

11.   Kapanış

22. Parazitoloji Kongresi

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Meslektaşlarımız,

Türkiye Parazitoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun 11.06.2021 tarihli ve 2021/3 nolu toplantısında, alınan karar gereği sizleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde, Üniversite’nin Didim Sosyal Tesisleri Kültür ve Kongre Merkezi’nde yüz yüze katılımla 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası 22. Parazitoloji Kongresi’ne davet etmekten mutluluk duymaktayız.

Kongre yeri ve tarihleri konusunda gecikme, hepimizin bildiği üzere pandemi koşulları ve kısıtlamaları nedeniyle olmuştur. Yönetim Kurulu toplantılarımızda tam olarak önümüzü göremediğimiz için uzun zamandır bu konu tartışılmaktaydı. Pandeminin ülkemizdeki seyrinin iyileşmesi, yaptığımız anket sonuçlarının bizim düşüncelerimizle paralel olması , ADÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR’in oldukça önemli desteğini bizzat belirtmesi ve diğer birçok camiada olduğu gibi bilim alanımızdaki insanların bir araya gelme isteğinin sıkça dillendirilmesi nedenleriyle yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.

Bilindiği üzere hem tıbbi hem de veteriner hekimlik alanında yaşanan hızlı bilimsel gelişmeler kendi alanlarında çalışan bilim insanlarımız tarafından takip edilmekte ve bilim alanımızın en önemli etkinliği olan Ulusal Kongrelerimizde bu gelişmeler ve yenilikler paylaşılmakta, yeni bilimsel iş birlikleri kurulmaktadır. Bu kapsamda gerek ülkemizde gerekse yurtdışında çeşitli konular üzerinde çalışan bilim insanlarının buluşma ortamı olan bu toplantıda başta genç arkadaşlarımız için olmak üzere birçok fırsatın ve yeni proje olanaklarının bulunabileceği açıktır.

Bu kongremiz sırasında ayrıca, seçimli “Dernek Genel Kurulu” da gerçekleştirileceğini de belirtmek isteriz. Genel Kurul ilk toplantısı 5 Ekim 2021 tarihinde yapılacak ve ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı kongremizin ikinci günü olan 12 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır.

Bu düşünceler ışığında, BÜTÜN ÜYELERİMİZİN ve diğer meslektaşlarımızın KATILIMININ Parazitoloji camiası olarak hepimizin başarılarını arttıracağına inanıyor ve bu sahil ilçemizde sizleri aramızda görmeyi umuyor, bilimsel ve sosyal ortamımıza zenginlik sağlayacağınıza inanıyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla.

Türkiye Parazitoloji Derneği Yönetim Kurulu

21. Parazitoloji Kongresi

İzmir Çeşme, Grand Hotel Ontur, 28 Eylül – 3 Ekim 2019 

Program Kitabı
Özet Kitabı

20. Parazitoloji Kongresi

ESKİŞEHİR, 25 – 29 EYLÜL 2017

parazitoloji-2021_logo
Tıbbi Parazitoloji’nin Yan Dal Olarak Düzenlenmesine Danıştay’dan İptal
Danıştay 8. Dairesi 19.01.2011 tarih, E 2009/6617 K 2010/128 sayılı kararı ile “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nin Tıbbi Parazitoloji alanını, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı iki yıllık bir yan dal olarak belirleyen Ek-3 sayılı çizelgesinin 43. satırında yer alan düzenlemenin iptaline oybirliği ile karar verdi. Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı’na açılan davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi kararında; “idari istikrar oluşturacak biçimde 1962 yılından beri ayrı bir uzmanlık anadalı olarak belirlenen parazitoloji disiplininin yan dal olarak düzenlenmesini hukuki zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak bilimsel gerekçenin bulunmadığı anlaşıldığından Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin; Tıbbi Parazitoloji alanını, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı iki yıllık bir yan dal olarak düzenleyen Ek-3 sayılı çizelgesinin 43. satırında hukuka uyarlık görülmediği” belirtilmiştir. Bilindiği gibi daha önce de, Ankara 7. İdare Mahkemesi 24.12.2009 tarih, E2009/405, K2009/1930 sayılı kararı ile Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalının Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması yönünde tesis edilen 6.11.2008 günlü ve 2008.21.2489 sayılı YÖK Genel Kurulu kararının iptaline karar vermişti. Derneğimiz, Tıbbi Parazitoloji’nin Anadal uzmanlığı olarak düzenlenmesine yönelik mücadelesini çeşitli platformlarda sürdürmeye devam edecektir.
Parazitoloji Anabilim Dalı Hakkında YÖK Kararı
YÖK Genel Kurulu'nun 21.07.2009 tarihli toplantısında " 6.11.2008 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalı'nın Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması konusundaki kararın, Anlara 7. İdare Mahkemesi'nin yerdiği Yürütmeyi Durdurma karaı uyarınca iptal edilerek Parazitoloji Anabilim Dalı'nın Tıp Fakülteleri bünyesinde açılmasına" karar verilmiş olup, karar ilgili üniversitelere tebliğ edilmiştir.
İdare Mahkemesi Kararı
Ankara 7. İdare Mahkemesi 24.12.2009 tarih, E2009/405, K2009/1930 sayılı kararı ile Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalının Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması yönünde tesis edilen 6.11.2008 günlü ve 2008.21.2489 sayılı YÖK Genel Kurulu kararının iptaline karar vermiştir.