Dernek Yayınları

Olgularla Parazit Hastalıklarında Tedavi

Prof. Dr. Nevin TURGAY
Prof. Dr. Seray TÖZ
Prof. Dr. Hatice ERTABAKLAR

OLGULARLA_Tedavi (e-Kitap)

Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No: 27 2023

2017Vektör Artropodlar ve Mücadelesi
Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL
Vektör Artropodlar ve Mücadelesi (e-kitap)
2013Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları
2 Cilt
Prof. Dr. M. Ali ÖZCEL
  
2011Parazitolojide Laboratuvar
Prof. Dr. Metin Korkmaz
Prof. Dr. Ulgen Zeki Ok
 Parazit hastalıklarına neden olan etkenleri en doğru, kolay ve güvenilir bir şekilde bulup tanıyabilmek için etkene yönelik tanı yöntemleri ele alınmış, ayrıntıları ile anlatılan serolojik tanı yöntemleri ve sonuçların yorumlanması yanında ülkemizde klinik önemi olan parazit hastalıklarında tanısal yaklaşım başlığı altında bu hastalıklara ait özel tanı yöntemleri ve parazitoloji çalışanlarına tam teşekküllü bir parazitoloji laboratuvarının kurulması hakkında temel bilgiler aktarılmıştır.
2009Moleküler Parazitoloji
Prof. Dr. M. Ali Özcel
Prof. Dr. M. Tanyüksel
Prof. Dr. Hasan Eren
 978-975-94646-9-1
Diğer birçok enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi paraziter hastalıkların tanısında, tanımlanmasında ve diğer alanlarda sıklıkla kullanılan moleküler yöntemler, tıbbi ve veteriner parazitoloji alanında çalışanların yararlanacağı şekilde hazırlanmıştır. Kitapta, genetik bilgiler ve kullanılabilecek yöntemler parazit bazında açıklanmıştır.
2007Özcel’in Tıbbi Parazit Hastalıkları
Prof. Dr. M. Ali Özcel
Prof. Dr. Yusuf Özbel
Prof. Dr. Mucide Ak
 978-975-94646-7-7
Tıbbi Parazitoloji alanında görülen bütün parazitlerle ilgili oldukça ayrıntılı bilgi içeren bu kitap, gerek parazitlerle gerekse yaptıkları hastalıklarla ilgili detaylı bilgi içermektedir. Renkli-siyah beyaz çok sayıda şekil bulunan kitapta her konu, en az bir olgu sunumu ile sonlandırılmıştır. Kitap, ülkemizde yayınlanan en geniş kapsamlı parazitoloji kitaplarından biri olup, hem tıp öğrencileri hem de bu alanda profesyonel olarak çalışanlar için yararlı olabilecek niteliktedir.
2007Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji
Prof. Dr. M. Ali Özcel
Prof. Dr. Nevin Turgay
Prof. Dr. Abdullah İnci
Prof. Dr. Ergun Köroğlu
 978-975-94646-8-4
Tıbbi ve veteriner alanda paraziter bir hastalıktan korunma ya da hastalığın anlaşılmasında önemli olan immunolojik olayların çok detaylı olarak işlendiği bir kitaptır. 


2005Tıbbi Parazitolojide Tedavi
Prof. Dr. Çiler Akısü
Prof. Dr. Metin Korkmaz
 978-975-94646-5-3
Tıbbi parazitoloji alanında görülen parazitlerin birincil ve ikincil tedavi alternatiflerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı, hem tıp öğrencileri hem de klinisyenlerin yararlanabileceği düzeyde bir kitaptır.
2005Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi
Prof. Dr. Ayşe Burgu
Prof. Dr. Zafer Karaer
 978-975-94646-6-0
Temin etmek için Derneğimize başvurabilirsiniz
2003Fasciolosis
Prof. Dr. Recep Tınar
Doç. Dr. Metin Korkmaz
 978-975-94646-4-6
Hem tıp hem de veteriner parazitoloji de önem taşıyan fasciolosis hastalığı hakkında bu alanda doğrudan çalışan bilim insanları tarafından hazırlanan bu kitapta, konu ile ilgili çok detaylı bilgiler sunulmaktadır. Veteriner alanda ciddi ekonomik kayıplara yol açtığı için veteriner parazitologlar için de başvuru kitabı niteliğindedir.
2001Coccidiosis
Prof. Dr. Şükran Dinçer
  
1999Sıtma
Prof. Dr. M. Ali Özcel
tükendi
 1979 yılında yayımlanan kitabın güncellenmişi olan bu kitapta, sıtma hastalığı ve mücadelesi, aşı çalışmaları ve hastalığın vektörü sivrisinekler hakkında  ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.
1997Parazit Hastalıklarında Tanı
Prof. Dr. M. Ali Özcel
Doç. Dr. Nazmiye Altıntaş
tükendi
 978-975-94646-1-5
Tıbbi parazitolojide en sık kullanılan direkt ve indirekt tanı yöntemleri ile ilgili pratikte uygulanabilecek düzeyde bilgi verilen kitap, bu alanda çalışan parazitologlar ve aynı zamanda teknisyenler için de başvuru kitabı niteliği taşımaktadır. Ayrıca, kısaca moleküler yöntemlerden de bahsedilmektedir. Kitabın 2011 yılında daha detaylı olarak, veteriner parazitoloji konuları da eklenerek güncellenmesi planlanmaktadır.
1997Giardiosis
Prof. Dr. M. Ali Özcel
Doç. Dr. Ahmet Üner
tükendi
 978-975-94646-2-2
1987 yılında ilk baskısı yayınlanan kitabın güncellenmiş halidir. Genelde çocukluk çağında görülen Giardia intestinalis paraziti ile ilgili ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Ayrıca, hastalığın tanısı, semptomları, tedavisi, kliniği, ülkemizde ve diğer ülkelerde yaygınlığı ve korunma önlemleri ile ilgili de bilgi verilmektedir.
1997Artropod Hastalıkları ve Vektörler
Prof. Dr. M. Ali Özcel
Doç. Dr. Nilgün Daldal
tükendi
 978-975-94646-0-8
Kitapta, tıbbi ve veteriner parazitoloji alanında önem taşıyan, vektörlük rolleri bulunan artropodlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Artropodların tanımlanması, diseksiyonu, preparasyonları ve saklanma yöntemleri de detaylı olarak anlatılmaktadır.
1995Güneydoğu Anadolu Projesini Tehdit Eden Parazit Hastalıkları
Prof. Dr. M. Ali Özcel
tükendi
Ülkemizin en yüksek maliyetli yatırımlarından olan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin tamamlanması ile bölgede ortaya çıkabilecek paraziter hastalıklar açısından tehlikenin anlatıldığı bu kitapta, hastalıklar ve neden olan parazitler hakkında bilgi verildikten sonra, alınması gereken önlemler anlatılmaktadır. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın da desteği ile hazırlanan kitapta en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP’ın başarısını gölgelemek değil arttırmak amaçlandığı açıkça vurgulanmaktadır.
1995Immun Yetmezlikte Önemi Artan Parazit Hastalıkları
Prof. Dr. M. Ali Özcel
tükendi
  Özellikle organ transplantasyonunun artması ile immun sistemin baskılanması sonucu ortaya çıkan veya alevlenen paraziter hastalıklar gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle fırsatçı parazitik hastalıkların tanıtılmasını amaçlayan kitapta, bu gruba giren bütün parazitler hakkında, bulaşma, tanı, tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.
1993GAP ve Parazit Hastalıkları
Prof. Dr. M. Ali Özcel
tükendi
 Güneydoğu Anadolu Projesi’nin tamamlanması ile bölgede ortaya açısından tehlikenin anlatıldığı bu kitapta, hastalıklar ve neden olan parazitler hakkında bilgi verildikten sonra, alınması gereken önlemler anlatılmaktadır. Kitap, 1995’de güncellenerek yeniden yayımlanmıştır.
1991Kist Hidatik
Prof. Dr. M. Ali Özcel
tükendi
 Kist Hidatik hastalığına sebep olan parazitler ve hastalıklar hakkında geniş bilgi verilen kitap, tıbbi ve veteriner parazitoloji alanında çalışanlar açısından yardımcı bir kitap olarak değelendirilebilir. Kitap, 2004 yılında Hidatidoloji Derneği tarafından güncellenerek yeniden yayınlanmıştır
   1989Ankilostoma-Nekatoriyaz
tükendi
 Özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde sağlık sorunlarından biri olan Ankilostomiosis-Nekatoriosis ile ilgili, gerek sebep olan parazitler gerekse hastalığın tanısı, kliniği, tedavisi ve korunma için yapılması gerekenlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir kitaptır.
1987Trikomoniyaz
Prof. Dr. Şevket Yaşarol
tükendi
 Cinsel yolla bulaşan tek parazitik protozoon olan Trichomonas vaginalis ile ilgili bilgi içeren kitapta, tanısı, tedavisi, kliniği ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.
1987Giyardiyaz 
Prof. Dr. Şevket Yaşarol
tükendi
 Ülkemizin orta ve doğu kesimlerinde daha çok çocuklarda yaygın olarak Giardia intestinalis, kontamine sularla da geniş kitleleri etkileyebilmektedir. Kitapta, parazitle ilgli ayrıntılı bilginin yanı sıra, tanısı, tedavisi, kliniği, korunma önlemleri ile ilgli de bilgi verilmektedir. Kitap, 1997 yılında güncellenerek yeniden yayınlanmıştır.
1985Theileriosis
Prof. Dr. Fahri Sayın
tükendi
   
1983Toksoplasmosis
Prof. Dr. Şevket Yaşarol
tükendi
 Kitap, özellikle hamilelerde ve immun yetmezlikli kişilerde ciddi sorunlar yaratabilen bir paraziter protozoon olan Toxoplasma gondii ve yaptığı hastalık hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir. Halk açısından da bilnmesinde yarar bulunan bulaşım yollarına da ayrıntılı olarak değinilen kitapta, parazitin hem insan hemde kedideki gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.
1981Leishmaniasis
Prof. Dr. Şevket Yaşarol
tükendi
 Şark çıbanı ve kala-azar hastalığının yüzyıllardır ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada görülmesi nedeniyle, hazırlandığı tarihte çok kısıtlı olan bilgilerin toplanmasını ve hem parazitologlara hem de klinisyenlere toplu halde sunulmasını amaçlayan kitapta hastalığın vektörü kum sineklerinin ekolojisi, biyolojisi ve davranışları hakkında da ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.
1979Sıtma Bilimi
Prof. Dr. Şevket Yaşarol
tükendi
 Cumhuriyet tarihinde de her zaman özel önem verilen sıtma hastalığı ve mücadelesi hakkında yayınlandığı tarihteki son bilgileri içeren bir kitaptır.  Hastalığın vektörü sivrisinekler hakkında da ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Kitap, 1999 yılında güncellenerek yeniden yayınlanmıştır.