Pazartesi
    Salı 
    Çarşamba
     Perşembe
    Cuma 

     

 

26 EYLÜL 2017, Salı

SALON 1

3. OTURUM

Konferans Oturumu

Oturum Başkanı

Hasan IRMAK

09:00-09:30

KON1. Vektörlerle mücadele konusunda ulusal düzeyde yapılan faaliyetler ve akademiden istekler

Seher TOPLUOĞLU

09:30-10:00

KON2. Vektör mücadelesinde yeni yöntemler

Serap AKSOY

10:00-10:30

KAHVE ARASI ve POSTER TARTIŞMASI

4. OTURUM

Konferans Oturumu

Oturum Başkanı

Önder ERGÖNÜL

10:30-11:00

KON3. The role of ticks in the transmission and pathogenesis of CCHF

Dennis BENTE

11:00-11:30

KON4. İklimin vektörle bulaşan hastalıklara etkisi

Kamil ERGÜLER

11:30-12:00

KON5. Türkiye’de vektör kaynaklı viral enfeksiyonlar ve yeni virüsler

Koray ERGÜNAY

12:00-12:30

KON6. Vektör çalışmalarında laboratuvar biyogüvenliği

Ayşen GARGILI

12:30 - 13:30

ÖĞLE ARASI

5. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ ve VEKTÖR KENE EKOLOJİSİ

Düzenleyen

Zati VATANSEVER

 

13:30 - 14:30

1.      KKKA Yayılışı ve Vektör Kene Ekolojisi
Zati VATANSEVER

2.      KKKA ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar
Münir AKTAŞ

3.      KKKA modelleme çalışmaları
Önder ERGÖNÜL

 

6. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
VEKTÖRLERDE BİYOSİDAL ÜRÜN DİRENCİ

Düzenleyen

Hüseyin ÇETİN

15:30 - 16:30

1.      Sivrisineklerde (Diptera: Culicidae) insektisitlere direnç
Önder SER

2.      Hamamböceklerinde (Blattodea) insektisitlere direnç
Emre ÖZ

3.      Kenelerde (Acari: Ixodidae) akarisitlere direnç
Samed KOÇ

15:30 - 16:00

KAHVE ARASI ve POSTER TARTIŞMASI

7. OTURUM

Konferans Oturumu

Oturum Başkanı

Hasan EREN

16:00-16:30

KON7. Vektör ve Vektör Kaynaklı Hastalıkların Kontrolünde Koruyucu Antijenlerin Önemi

Alparslan YILDIRIM

 

16:30-17:00

KON8. Simuliid’lerde Mücadele ve Kontrol

Abdullah İNCİ

 

17:00-17:30

KON9. Culicoides’ler ve taşıdıkları hastalıklar

Bilal DİK

 

17:30-18:00

KON10. Tabanid Sinekler ve Kontrolu

Onur GİRİŞGİN

 

8. OTURUM

Sözlü Bildiri Oturumu

Başkan

Sami ŞİMŞEK

18:00 – 19:00

Konuşmacılar

1.      Kırıkkale yöresindeki bal arılarında Nosema apis ve Nosema ceranae’nın Multipleks PCR ile araştırılması
Meral AYDENİZÖZ

2.      Hypoderma bovis Arylphorin 1 (Aryl-1) geninin klonlanması, ekspresyonu ve rekombinant proteinin elde edilmesi
Şeyma Günyaktı KILINÇ

3.      Türkiye ve Pakistan’da sığır ve yaklardan elde edilen Hypoderma spp. larvalarının moleküler karakterizasyonu
Şeyma Günyaktı KILINÇ

4.      Bir ürogenital myiasis etkeni: Pyschoda albipennis
Ahmet Rıza ŞAHİN

5.      Yara myiazisi: Olgu sunumu
Evren TİLEKLİOĞLU

 

19:00 - 20:00

AKŞAM YEMEĞİ

 

ÇALIŞTAY

 

Düzenleyen

Erdal POLAT

 

20:00 -

 

Miyaz sineklerinin ergin ve larvalarının tanımlanması ve fotoğraflanması

09:00-19:00

POSTERLER

Poster No: 1 - 49

 

 

26 EYLÜL 2017, Salı

SALON 2

9. OTURUM

Sözlü Bildiri Oturumu

Başkanlar

Ahmet ÜNER / Çiler AKISÜ

13:30 - 15:30

1.      Parazitoloji laboratuvarlarında laboratuvar güvenliği
Banuçiçek YÜCESAN

2.      İzmir ili sokak kedilerinde akut toksoplazmozis tespiti ve tedavisi
Adnan Yüksel GÜRÜZ

3.      Kedi polimorf nükleer lökositlerinin  in vitro ortamda Toxoplasma gondii’ye karşı geliştirdiği hücre dışı tuzak oluşumunun araştırılması
Neslihan SÜRSAL

4.      Diyabetli ve kanser tedavisi alan hastalarda anti-Toxoplasma gondii antikorları seroprevalansı
Mehtap ALİM

5.      Deneysel toksoplazmoz modeline karşı üç bitki preparatının (Bellis perennis özütü, Lycium barbarum özütü ve ellajik asitin) etkisi
Kerem YAMAN

6.      Toxoplasma gondii’nin invazyonundan sorumlu hedef rhoptry neck protein (RON) geninin siRNA transfeksiyonu ile susturulması
Merve YÜRÜK

7.      Yaban kuşlarında Toxoplasma gondii izolatlarının genetik karakterizasyonu
Muhammet KARAKAVUK

8.      Broyler yetiştiriciliğinde coccidiosisden korunmada betain ve aşı etkinliğinin araştırılması
Asude GÜLÇE GÜLER

9.      Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Moleküler Laboratuvarına gelen solunum örneklerinde Pneumocystis jirovecii sıklığının belirlenmesi: yatan hastalarda olası pneumocytis pnömonisi salgınlarının saptanmasına yönelik retrospektif araştırma
Deniz AKYOL

10.   Otoimmün hepatitli hastada tanımlanan Lophomonas blattarum olgusu
Nuray GÜNDOĞDU

15:30 - 16:00

KAHVE ARASI ve POSTER TARTIŞMASI

10. OTURUM

Sözlü Bildiri Oturumu

Başkanlar

Bayram Ali YUKARI / Hasan YILMAZ

16:00 - 18:00

1.      Cerebral toxocariasis: sinsice ilerleyerek nörodejeneratif hastalıklara neden oluyor mu?
Meral AYDENİZÖZ

2.      Kontakt lens dezenfektan solüsyonlarının Acanthamoeba castellanii suşu üzerine etkinliğinin araştırılması
Miray ÜSTÜNTÜRK ONAN

3.      Serbest Yaşayan Amipler; Türkiye’de tanımlanan ilk Naegleria fowleri olgusu ve literatürlerin gözden geçirilmesi
Nihal DOĞAN

4.      Sultan Sazlığı ekosisteminde kanatlı haemosporidianların konak-parazit ilişkisi
Arif ÇİLOĞLU

5.      Aydın yöresindeki yabani kuşlarda kanatlı haemosporidian parazitlerin moleküler prevalansı
Emrah ŞİMŞEK

6.      Koyun ve Sığırlarda Coenurosis (Coenurus cerebralis)’in Klinik, Patolojik ve Moleküler Olarak Değerlendirilmesi ve Bilgisayarlı Tomografik (BT) Görünümü
Harun Kaya KESİK

7.      Koyunlarda Taenia multiceps’in moleküler karakterizasyonu ve varyantların belirlenmesi
Sami ŞİMŞEK

8.      Helianthemum ledifolium (L.) Miller  varyetelerinin in vitro antiparazitik aktivitelerinin değerlendirilmesi
Ülkü Karaman

9.      Bir yeşilbaşlı ördekte (Anas platyrhynchos) Plagiorhynchus spp. olgusu
Bekir OĞUZ

11. OTURUM

Sözlü Bildiri Oturumu

Başkan

Sema ERTUĞ

18:00 – 19:00

1.      İnsan ve hayvanlarda rastlanan Blastocystis sp.’nin genotiplendirilmesi ve subtiplerinin belirlenmesi
Fatih ÇAKIR

2.      Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında izole edilen Blastocystis alt tiplerinin sekanslama yöntemi ile belirlenmesi 
Erdoğan MALATYALI

3.      Burdur yöresi ruminantlarında Theileria ve Babesia türlerinin reverse line blot hibridizasyon yöntemi ile araştırılması
Onur KÖSE

4.      Kars yöresinde kazlarda Trypanasoma türlerinin yaygınlığı ve moleküler karakterizasyonu
Gencay Taşkın TAŞÇI

5.      Gastrointestinal semptomlu hastalarda Dientamoeba fragilis prevalansının saptanması ve sosyodemografik ile klinik özelliklerinin değerlendirilmesi
Mehmet AYKUR

 

19:00 - 20:00

AKŞAM YEMEĞİ

09:00-19:00

POSTERLER

Poster No: 1 - 49