Pazartesi
    Salı 
    Çarşamba
     Perşembe
    Cuma 

     

28 EYLÜL 2017, Perşembe

SALON 1

19. OTURUM

Konferans Oturumu

Oturum Başkanı

İ. Cüneyt BALCIOĞLU

08:30-09:00

KON16. Nükleer Tıp yöntemleriyle parazitolojik tanı

Tonay İNCEBOZ

09:00-09:30

KON17. Toksoplazmoz tanısı ve raporlanmasında algoritma

Derya DİRİM ERDOĞAN

09:30-10:00

KON18. Moleküler Tanı Kitleri ile gerçek zamanlı PZR uygulaması

Fahrettin ÖZCAN (ALTIGEN Life Sciences)

10:00-10:30

KAHVE ARASI ve POSTER TARTIŞMASI

20. OTURUM

Konferans Oturumu

Oturum Başkanı

Özgür KURT

11:30-12:00

KON19. The diversity of the most common intestinal protists, Blastocystis and Dientamoeba, and their interactions with the microbiota: what role in health and disease?

C. Rune STENSVOLD

12:00-12:30

KON20. Biyolojik aşı adjuvanları: İmmun düzenleyici parametrelerin belirlenmesi ve klinik deneyimler

İhsan GÜRSEL

21. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
BLASTOCYSTIS ve İNTESTİNAL MİKROBİYATA

Düzenleyen

Hande DAĞCI

10:30 - 11:30

1.      Blastocystis sp. günümüzdeki durumu
Hande DAĞCI

2.      İntestinal mikrobiyota ve tedavide probiyotikler
Ener Çağrı DİNLEYİCİ 

3.      İntestinal mikrobiyota güncelinde Blastocystis sp. dost mu?
Funda DOĞRUMAN AL

12:30 - 13:30

ÖĞLE ARASI

22. OTURUM

Konferans Oturumu

Oturum Başkanı

Sibel ERGÜVEN

13:30-14:00

KON21. Parazitlerin tarihine yolculuk

Filiz DEMİREL KAYA

23. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
DİYAREYE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Düzenleyen

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Parazitoloji Çalışma Grubu
(Sibel ERGÜVEN)

14:00 - 15:30

1.      Diyareye genel bakış ve kronik diyareli hastaya yaklaşım
Hale  AKPINAR

2.      Türkiye’de sık görülen parazit dışı enfeksiyöz diyare etkenleri
Önder ERGÖNÜL

3.      Türkiye’de sık görülen paraziter enfeksiyöz diyare etkenleri
Nogay GİRGİNKARDEŞLER

4.      Enfeksiyöz diyarelerde tanı ve ayırıcı tanı
Yakut AKYÖN YILMAZ

5.      Su ve gıda kaynaklı salgın ve besin zehirlenmelerinde tanı
Selçuk KILIÇ

6.      Tedavilerde diyare-diyarelerde tedavi
Murat OLUKMAN

15:30-16:00

KAHVE ARASI ve POSTER TARTIŞMASI

24. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
NANOYAPILAR ve PARAZİTOLOJİDE KULLANIMI

Düzenleyen

Soykan ÖZKOÇ

16:00-17:00

1.      Nanoyapılar ve nükleik asit aptamerleri
Serap EVREN

2.      Nanoyapıların tanıda kullanımı
Soykan ÖZKOÇ

3.      Nanoyapıların tedavide kullanımı
Songül BAYRAM DELİBAŞ

25. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
PARAZİTOLOJİDE YENİ UFUKLAR ve MEDYA

Düzenleyen

KLİMUD Parazitoloji Çalışma Grubu (Fadile YILDIZ ZEYREK)

17:00 - 18:00

1.      Mikrobiyota Parazit etkileşimi
İpek MUMCUOĞLU

2.      Parazitler Obezite ve Diğer Hastalıklar
Gülay AKARSU

3.      Helmintoterapi
Ayşegül TAYLAN ÖZKAN

26. OTURUM

Sözlü Bildiri Oturumu

Başkan

Soykan ÖZKOÇ

18:00 - 19:00

Konuşmacılar

1.      Protein mikroarray tarama ile Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne ait aşı adayı antijenlerin keşfi ve rekombinant ELISA ile doğrulanması
Mert DÖŞKAYA

2.      Türkiye’deki yabani hayvanlarda ve kenelerinde kene-kaynaklı bakteriyel patojenlerin identifikasyonu: Candidatus Rickettsia goldwasserii’nin ilk bildirimi
Ömer ORKUN

3.      Neonatal diyare sendromu gösteren buzağılarda Cryptosporidium parvum varlığının cryptopain ve cryptostatin genlerinin araştırılması ve cryptopain geninin klonlanması
Zeynep Erdem Aynur,

4.      Afyonkarahisar yöresinde ishalli sığırlarda ve buzağılarda Cryptosporidiosis'in yaygınlığı ve Cryptosporidium türlerinin moleküler karakterizasyonu
Mustafa ESER

5.      Koyun ve keçilerde hemotropik mycoplasmosisin araştırılması
Sezayi ÖZÜBEK

 

20:00 -

GALA YEMEĞİ

09:00-19:00

POSTERLER

Poster No: 98 - 136

 

28 EYLÜL 2017, Perşembe

SALON 2

27. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu 8: SIRADIŞI OLGULARLA PARAZİTOLOJİ

Düzenleyenler

Nevin TURGAY / Ahmet ÖZBİLGİN

11:30 - 12:30

1.      Scabies crustosa: Kabuklu Uyuz (Norveç uyuzu)
Tuğba KAYA 

2.      Bronkopulmoner enfeksiyon etkeni olarak: Lophomonas blattarum
Orçun ZORBOZAN

3.      Zoonotik maymun sıtması: Plasmodium knowlesii
Ahmet YILDIRIM

4.      Dr. Jekyll ve Mr. Hyde: Leishmania tropica
Alicem NURAYDIN

5.      Plasmodium olgularında atipik mikroskobi
Varol TUNALI

12:30 - 13:30

ÖĞLE ARASI

28. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
GÖÇ ve SEYAHAT HAREKETLERİ ile ORTAYA ÇIKAN TEHLİKE: PARAZİTER HASTALIKLAR

Düzenleyen

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Göç ve Seyahat Hastalıkları Çalışma Grubu (Ahmet ÖZBİLGİN)

16:00-17:00

1.      Türkiye’de göç ve seyahat ile görülebilecek paraziter hastalıklar
Ahmet ÖZBİLGİN

2.      TürkiyeWde göç ve kutanöz leishmaniasis
Gülnaz ÇULHA

3.      TürkiyeWde seyahat sıtması
Fadile YILDIZ ZEYREK

29. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
 KİSTİK EKİNOKOKKOZİS VE GÜNCEL BİLGİLER

Düzenleyen

Nazmiye ALTINTAŞ

17:00-18:00

1.      Nanopartiküllerin skolisidial ajan olarak kullanılması
Aygül SADIQOVA

2.      Son yıllardaki Echinococcus granulosus genotiplendirme gelişmeleri
Mesut AKIL

3.      Kistik ekinokokkozisde aşı çalışmalarının son durumu
Ayşegül ÜNVER

4.      Kistik ekinokokkozisde neredeyiz?
Nazmiye ALTINTAŞ

30. OTURUM

Sözlü Bildiri Oturumu

Başkan

Alparslan YILDIRIM

18:00 - 19:00

Konuşmacılar

1.      İnsan kistik ekkinokokkosiz izolatlarının mt-CO1 gen bölgesinin moleküler tiplendirilmesi
Berna HAMAMCI

2.      Türkiye'de ilk kez mandalardan toplanan Fasciola gigantica izolatlarının ribozomal ve mitokondriyal DNA'ların genetik karakterizasyonu ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması
Cenk Soner BÖLÜKBAŞ

3.      Fasciolosis’li olgularda bazı sitokin (IL-4, IL-5, IL-8, IL-12p70, IL-33) düzeylerinin araştırılması
Şeyda Özsoy Karabörk

4.      İç Anadolu Bölgesi’ndeki sığırlarda Ostertagia ostertagi ve Haemonchus türlerinin moleküler karakterizasyonu
Önder DÜZLÜ

5.      Senegal’den ithal edilen Senegal barbunu (Pseudupeneus prayensis), antenli mercan (Pagrus caeruleostictus) ve dülger balığında (Zeus faber) zoonoz Anisakis larvalarının varlığının tüketicilere olan riskinin ortaya konulması
Gökmen Zafer PEKMEZCİ

 

20:00 -

GALA YEMEĞİ

09:00-19:00

POSTERLER

Poster No: 98 - 136