Pazartesi
    Salı 
    Çarşamba
     Perşembe
    Cuma 

     

29 EYLÜL Cuma

SALON 1

31. OTURUM

Konferans Oturumu

Oturum Başkanı

Nermin ŞAKRU

08:30-09:00

KON22. Parazitoloji ve Biyogüvenlik

Mucide AK

09:00-09:30

KON23. Toxoplasma ve Nöromodülasyon

Özlem MİMAN

09:30-10:00

KON24. Baş bitleri ve çocuklar

Gül KİTAPÇIOĞLU

10:00-10:30

KAHVE ARASI ve POSTER TARTIŞMASI

32. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
Trichomonas vaginalis: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Düzenleyen

Hatice ERTABAKLAR

10:30 - 11:30

1.      Trichomoniasis'de parazitolojik tanı
Hatice ERTABAKLAR

2.      Trichomonas vaginalis’te cystein proteazlar
Sema ERTUĞ

3.      Trichomonas vaginalis'te genotiplendirme ve mikrosatellit yöntemi
Erdoğan MALATYALI

33. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
CYCLOSPORIASIS

Düzenleyen

Mutalip ÇİÇEK

11:30 - 12:30

1.      Morfoloji ve Yaşam döngüsü
Y. Emre BEYHAN

2.      Epidemiyolojisi ve Türkiye’de yapılan çalışmalar
Ülkü KARAMAN

3.      Klinik bulgular ve teşhis
Mutalip ÇİÇEK

4.      Cyclospora ile ilgili moleküler çalışmalara güncel bakış
İ. Halil YILDIRIM

12:30 - 13:30

ÖĞLE ARASI

34. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
ENDOSİMBİYOZİSİN PARAZİTOLOJİDEKİ YERİ

Düzenleyen

M. Ziya ALKAN

13:30-14:30

1.      Parazitolojide Endosimbiyozise Genel Bakış
Varol TUNALI

2.      Parazitler Konağı Manipüle Ediyor mu?; Acaba Yönlendiriliyor muyuz?
Muhammet KARAKAVUK

3.      Mikrobiyal Dünyanın Savaşı; Endosimbiyozisin Parazit Virülansı ve Patojenitesi Üzerine Etkisi
Mehmet AYKUR

4.      Endosimbiyontların İmmün Modülasyon Etkisi
Fatma BİLGİÇ

5.      Vektör kaynaklı paraziter enfeksiyonların biyolojik kontrolünde endosimbiyozun yeri
Eylem AKDUR ÖZTÜRK

35. OTURUM

Konferans Oturumu

Oturum Başkanı

Yusuf ÖZBEL

14:30-15:00

KON25. Klinik Önemi Olan Microsporidia Türleri İçin Hücre Kültürü Modelleri: Encephalitozoon intestinalis Üzerinden Deneyimler

Ülfet ÇETİNKAYA

15:00-16:00

ÖDÜL TÖRENİ ve KAPANIŞ

 

29 EYLÜL Cuma

SALON 2

36. OTURUM

Sözlü Bildiri Oturumu

Başkanlar

Nihal DOĞAN / Gül DURMAZ

10:30 - 12:30

Konuşmacılar

1.      Manisa ilinde leishmaniasis endemik alanından toplanan kum sineği (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) türlerinde moleküler yöntemlerle Leishmania spp. aranması: pilot çalışma

2.      Suha K. ARSERİM
Kutanöz leishmaniasis tedavisinde cold plasma uygulamasının araştırılması : in vitro ve in vivo çalışmalar
İbrahim Çavuş

3.      Kayseri’de kutanöz leishmaniasis epidemiyolojisi ve etkenlerin moleküler karakterizasyonu
Ülfet ÇETİNKAYA

4.      Leishmania infantum’un etken olduğu bir kutanöz leishmaniosis olgusu
Erdal POLAT

5.      Türkiyede kutanöz leishmaniasis hastasından elde edilmiş green flourescens protein (gfp) transfekte  Leishmania tropica izolatı ile hayvan modelinin oluşturulması
Tuğba KAYA

6.      Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarında Ocak 2009- Temmuz 2017 tarihleri arasında kutanöz leishmaniasis tanısı almış olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi
İbrahim YILDIZ

7.      Leishmania tropica ve meglumin antimoniatın U-937 makrofaj hücre hattı üzerine etkisinin mikroarray gen ekspresyon analizi ile araştırılması
 Özlem MİMAN

8.      Uzun süreli ateş yüksekliği nedeniyle yanlış tanılar aldıktan sonra visseral leishmaniasis tanısı alan 21 hastadan oluşan olgu serisi
Deniz Akyol

9.      Eskişehir ilinde son iki yılda görülen importe sıtma olguları
Nihal DOĞAN

10.   Exchange transfüzyon uygulanan HIV ile koenfekte ağır Piasmodium falciparum sıtması: Olgu Sunumu
Ayşe SAĞMAK TARTAR

 

12:30 - 13:30

ÖĞLE ARASI

15:00-16:00

ÖDÜL TÖRENİ ve KAPANIŞ