Pazartesi
    Salı 
    Çarşamba
     Perşembe
    Cuma 

27 EYLÜL 2017, Çarşamba

SALON 1

12. OTURUM

Konferans Oturumu

Oturum Başkanı

Nogay GİRGİNKARDEŞLER

08:30 – 09:00

KON11. Vektör araştırmalarında Coğrafi Teknolojilerin kullanımı

M. Kirami ÖLGEN

09:00-09:30

KON12. Tick-borne diseases in Spain

Ana PALOMAR URBINA

09:30-10:00

KON13. Parazit biyolojisinde eksosomların önemi: Leishmania örneği

Mayda GÜRSEL

10:00-10:30

KAHVE ARASI ve POSTER TARTIŞMASI

13. OTURUM

Konferans Oturumu

Oturum Başkanı

Yoshitsugu MATSUMOTO

11:30-12:00

KON14. Attempting to understand parasite tropism: comparison of Leishmania donovani from visceral and post-kala azar dermal leishmaniasis patients

Charles L. JAFFE

12:00-12:30

KON15. The leishmaniasis enigma in Cyprus

Maria ANTONIOU

14. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
KANİN LEISHMANIASIS ULUSAL REHBERİN TANITIMI

Düzenleyen

Seray TÖZ

10:30-11:30

1.      Rehberin işlevi ve insan olguları
Seray TÖZ

2.      Kanin leishmaniasis klinik bulguları ve tedavisi
Ebru YALCIN

3.      Halk Sağlığı açısından geçici hayvan bakımevlerinin düzenlenmesi
Ebru TONG

4.      Tek tıp, tek sağlık açısından Hayvanları Koruma Kanunu
Gökhan ÖZDEMİR

12:30 - 13:30

ÖĞLE ARASI

15. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KENE KAYNAKLI ÖNEMLİ KAN PARAZİTLERİ

Düzenleyen

Tülin KARAGENÇ

13:30 - 14:30

1.      Çiftlik hayvanlarında kene kaynaklı önemli kan parazitleri ve bunların Türkiye’deki yaygınlığı
Tülin KARAGENÇ

2.      Çiftlik hayvanlarında görülen kene kaynaklı kan parazitlerinin tanısı ve in vitro koşullarda üretilmesi
Selin HACILARLIOĞLU

3.      Çiftlik hayvanlarında görülen kan parazitlerinde tedavi ve korunma
Hüseyin Bilgin BİLGİÇ

4.      Kene kaynaklı kan parazitleri ile ilgili çalışmalarda modellemeler ve önemi
Serkan BAKIRCI

16. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
KENE KAYNAKLI BAKTERİYEL ve RİKETSİYAL HASTALIKLAR

Düzenleyen

Selçuk KILIÇ

14:30 - 15:30

1.      Ülkemizde Kene Kaynaklı Bakteriyel Enfeksiyonlar: Deneyimlerimiz
Selçuk KILIÇ

2.      Ülkemizde Kene Kaynaklı Riketsiyal Enfeksiyonlar: Deneyimlerimiz
Bekir ÇELEBİ

15:30-16:00

KAHVE ARASI ve POSTER TARTIŞMASI

17. OTURUM

Yuvarlak Masa Oturumu:
TÜRKİYE’DE KİSTİK EKİNOKOKKOZ SORUNU ve ÇÖZÜM YOLLARI

Düzenleyen

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Parazitoloji Çalışma Grubu
(Ülgen Z. OK)

16:00 - 17:00

1.      İnsanlarda epidemiyoloji, sorunun kaynakları ve çözüm yolları
Ülgen Z. OK

2.      Tanıda sorunlar ve çözümler
Metin KORKMAZ

3.      Kistik ekinokokkoz ile ilgili yürütülen çalışmalar, plan ve projeler
Mesut SEÇER

4.      Veteriner Halk Sağlığı açısından çözüm önerileri
Gökhan ÖZDEMİR

17:00 - 20:00

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ
22. OLAĞAN GENEL KURULU

20:00 - 21:00

AKŞAM YEMEĞİ

09:00-19:00

POSTERLER

Poster No: 50 - 97

 

27 EYLÜL 2017, Çarşamba

SALON 2

18. OTURUM

Sözlü Bildiri Oturumu

Başkanlar

K. Zafer KARAER / Serpil DEĞERLİ

13:30 - 15:30

Konuşmacılar

1.      Türkiye’deki potansiyel zika virüsü alanlari ve vektör türlerle mücadele stratejileri

2.      Berna DEMİRCİ
Kayseri yöresinde Culex pipiens biyotipleri ve Culex torrentium’un real-time PCR ile araştırılması ve moleküler karakterizasyonu

3.      Gözde ŞAHİNGÖZ DEMİRPOLAT
Sultan sazlığı yöresinde sivrisinek türlerinde Wolbachia endobakterisinin moleküler yöntemlerle araştırılması ve genotiplendirilmesi
Gamze YETİŞMİŞ

4.      Türkiye’de 2015-2016 yıllarında Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türlerinin yayılımı
Ahmet DENİZ

5.      Ülkemiz siyah sivrisinek (Diptera: Simuliidae) faunası ile ilgili güncel bilgiler ve son 10 yılda meydana gelen salgınlar üzerine değerlendirmeler
Ebru Ceren FİDAN

6.      Kuzeydoğu Anadolu yöresinde Simulium türlerinin moleküler karakterizasyonu
Zuhal ÖNDER

7.      Sivas’ta  ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde baş biti ve bağırsak parazitlerinin görülme durumu
Serpil DEĞERLİ

8.      İsparta’da Pediculus humanus capitis’in   prevalansının araştırılması
Mehmet ACIÖZ

9.      Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde son 8 yılda tanı almış pedikülozis olguları
Betül DEMİR

10.   Konya yöresindeki yabani tavşanlarda (Lepus europaeus L.) ektoparazitlerin yaygınlığı
Bilal DİK

11.   Türkiye’deki yabani hayvanlarda görülen bit türleri (Phthiraptera, Ischnocera, Amblycera) üzerine araştırmalar
Bilal DİK

17:00 - 20:00

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ
22. OLAĞAN GENEL KURULU

20:00 - 21:00

AKŞAM YEMEĞİ

09:00-19:00

POSTERLER

Poster No: 50 - 97