Pazartesi
    Salı 
    Çarşamba
     Perşembe
    Cuma 
Ayrıntılı günlük program için istediğiniz güne tıklayınız.

 

25 Eylül 2017
Pazartesi

26 Eylül 2017
Salı

27 Eylül 2017
Çarşamba

28 Eylül 2017
Perşembe

29 Eylül 2017
Cuma

 

08:30 – 09:00

 

 

 

KON11.

M. Kirami ÖLGEN

Coğrafi teknolojilerin vektör araştırmalarında kullanımı

KON16.

Tonay İNCEBOZ

Nükleer Tıp yöntemlerinin parazitolojide tanı ve tedavide kullanılması

KON22.

Mucide AK

Parazitoloji ve Biyogüvenlik

09:00-09:30

KAYIT

KON1.

Seher TOPLUOĞLU

Vektörlerle mücadele konusunda ulusal düzeyde yapılan faaliyetler ve akademiden beklentiler

KON12.

Ana PALOMAR URBINA

Tick-borne diseases in Spain

KON17.

Derya DİRİM ERDOĞAN

Toksoplazmoz tanısı ve raporlanmasında algoritma

KON23.

Özlem MİMAN

Toxoplasma ve Nöromodülasyon

09:30-10:00

KON2.

Serap AKSOY

Vektör mücadelesinde yeni yöntemler

KON13.

Mayda GÜRSEL

Parazit biyolojisinde exosomların önemi: Leishmania örneği

KON18.

Fahrettin ÖZCAN

ALTIGEN Life Sciences

Parazitolojide Real Time PCR ile diagnostik uygulamalar

KON24.

Gül KİTAPÇIOĞLU

Baş bitleri ve çocuklar

10:00-10:30

KAHVE ARASI ve POSTER TARTIŞMASI

 

10:30-11:00

KON3.

Dennis BENTE

The role of ticks in the transmission and pathogenesis of CCHF

KON14.

Maria ANTONIOU

The leishmaniasis enigma in Cyprus

KON19.

C. Rune STENSVOLD

Blastocystosis

YM14.

Trichomonas vaginalis: Güncel Yaklaşımlar

Düzenleyen: Hatice ERTABAKLAR

Sözlü Bildiri Oturumu - 8 (10 adet)

11:00-11:30

KON4.

Kamil ERGÜLER

İklimin vektörle bulaşan hastalıklara etkisi

KON15.

Charles L. JAFFE

Attempting to understand parasite tropism: comparison of Leishmania donovani from visceral and post-kala azar dermal leishmaniasis patients

KON20.

İhsan GÜRSEL

Biyolojik aşı adjuvanları: İmmun düzenleyici parametrelerin belirlenmesi ve klinik deneyimler

11:30-12:00

KON5.

Koray ERGÜNAY

Türkiye’de vektör kaynaklı viral hastalıkların güncel durumu

YM3.

Kanin Leishmaniasis Ulusal Rehberin Tanıtımı

Düzenleyen: Seray TÖZ

YM7.

Blastocystis ile ilgili çalışmalarda son gelişmeler

Düzenleyen: Hande DAĞCI

YM8.

Sıra dışı Olgularla Parazitoloji

Düzenleyenler:
Nevin TURGAY

Ahmet ÖZBİLGİN

YM15.

Cyclosporiasis

Düzenleyen: Mutalip ÇİÇEK

12:00-12:30

KON6.

Ayşen GARGILI

Vektör çalışmalarında laboratuvar biyogüvenliği

12:30-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-14:00

AÇILIŞ

YM1.

KKKA ve Vektör Kene Ekolojisi

Düzenleyen: Zati VATANSEVER

Sözlü Bildiri Oturumu - 1 (10 adet)

YM4.

Çiftlik hayvanlarında kene kaynaklı önemli kan parazitleri

Düzenleyen:
Tülin KARAGENÇ

Sözlü Bildiri Oturumu - 5 (10 adet)

KON21.

Filiz DEMİREL KAYA

Parazitlerin tarihine yolculuk

YM16.

Endosimbiyozisin Parazitolojideki Yeri

Düzenleyen: M. Ziya ALKAN

 

14:00-14:30

YM9.

Diyareye Multidisipliner Yaklaşım

Düzenleyen: TMC Parazitoloji Çalışma Grubu

14:30-15:00

AÇILIŞ KONFERANSI

Prof. Dr. M. Ali ÖZCEL

Parazitolojide Yeni Konular

YM2.

Vektörlerde Biyosidal ürün direnci

Düzenleyen: Hüseyin ÇETİN

YM5.

Kene kaynaklı viral ve riketsiyal hastalıklar

Düzenleyen: Selçuk KILIÇ

KON25.

Ülfet ÇETİNKAYA

Klinik Önemi Olan Microsporidia Türleri İçin Hücre Kültürü Modelleri: Encephalitozoon intestinalis Üzerinden Deneyimler

15:00-15:30

KEYNOTE

Kwang-Poo CHANG

Development of new light-activable insecticides for vector control

ÖDÜL TÖRENİ ve KAPANIŞ

15:30-16:00

KAHVE ARASI ve POSTER TARTIŞMASI

16:00-16:30

PANEL

Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği

Düzenleyen: Abdullah İNCİ

KON7.

Alparslan YILDIRIM

Vektör ve Vektör Kaynaklı Hastalıkların Kontrolünde Koruyucu Antijenlerin Önemi

Sözlü Bildiri Oturumu - 2 (10 adet)

YM6.

Türkiye’de Kistik Ekinokokkoz sorunu ve çözüm yolları

Düzenleyen: TMC Parazitoloji Çalışma Grubu

YM10.

Nanoyapılar ve Parazitolojide Kullanımı

Düzenleyen: Soykan ÖZKOÇ

YM11.

Göç ve Seyahat hareketleri ile ortaya çıkan tehlike: Paraziter Hastalıklar

Düzenleyen: TMC Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu

16:30-17:00

KON8.

Abdullah İNCİ

Simuliid’lerde Mücadele ve Kontrol

17:00-17:30

KON9.

Bilal DİK

Culicoides’ler ve vektörlükleri

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ 22. OLAĞAN GENEL KURULU

YM12.

Parazitolojide Yeni Ufuklar ve

Medya

Düzenleyen: Fadile YILDIZ ZEYREK

YM13.

Kistik Ekinokokkozis ve Güncel Bilgiler

Düzenleyen: Nazmiye ALTINTAŞ

17:30-18:00

KON10.

Onur GİRİŞGİN

Tabanid Sinekler, vektörlükleri ve kontrolu

18:00-18:30

 

Sözlü Bildiri Oturumu - 3
(5 adet)

Sözlü Bildiri Oturumu - 4
(5 adet)

Sözlü Bildiri Oturumu – 6
(5 adet)

Sözlü Bildiri Oturumu – 7
(5 adet)

18:30-19:00

19:00-20:00

AÇILIŞ
KOKTEYLİ
ve

KONSER

AKŞAM YEMEĞİ

 

 

 

GALA Yemeği

(GAGA Restaurant)

20:00-

 

ÇALIŞTAY

Miyaz sineklerinin ergin ve larvalarının tanımlanması ve fotoğraflanması

Düzenleyen: Erdal POLAT