TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ 23. OLAĞAN GENEL KURULU

 

Türkiye Parazitoloji Derneği 23. Olağan Genel Kurulu 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17:30’da
21. Parazitoloji Kongresi’nin yapıldığı Çeşme ONTUR Otelde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2019 günü saat 17:30’da aynı adreste, aynı gündem ile yapılacaktır.

Genel kurulda oy kullanacak üyelerimizin dernek aidatlarını ödemiş olmaları gerekmektedir.

Bütün üyelerimizin toplantıya katılmalarını önemle rica ederiz.

Saygılarımla.

 Yönetim Kurulu Adına Başkan

      Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL

 Gündem:

1.    Açılış ve Yoklama

2.    Genel Kurul Divan Teşekkülü

3.    İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

4.    Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması

5.    Bilançonun okunması

6.    Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları hakkında konuşmalar ve kurulların ibrası

7.    Tahmini bütçenin görüşülmesi

8.    Üyelik aidatlarının 2018-2019 yılları için saptanması

9.    Tüzük değişikliği önerisinin görüşülmesi ve oylaması

10.  Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin veya dernek üyelerinin dernekle ilgili herhangi bir konu için görevlendirilmesinde verilecek yolluk ve gündelik miktarının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki devri yapılması

11.  Türkiye Parazitoloji Dergisinde yayınlanan makalelerin ücretli olması konusunda YK yetki verilmesi

12.  Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

13.  Dilek ve Temenniler

14.  Kapanış

 

 
Değerli Üyelerimiz, Sevgili Meslektaşlarımız,

Türkiye Parazitoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun 26.02.2019 tarihli toplantısında, alınan karar gereği sizleri, İzmir Çeşme’de Grand Hotel Ontur’da 28 Eylül – 3 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası 21. Parazitoloji Kongresi’ne davet etmekten mutluluk duymaktayız.
Kongre ile ilgili her türlü bilgiye www.parazitoloji2019.org adresinden ulaşabilirsiniz.
,
 
 

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ 22. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Türkiye Parazitoloji Derneği  22. Olağan Genel Kurulu 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Şevket Yaşarol Kütüphanesi’nde toplandı.

Genel Kurul Sonuç Bildirimine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ GENEL KURULU HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyelerimiz,

Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen uluslararası katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi sırasında, 27 Eylül 2017 tarihinde yapılan derneğimiz Genel Kurul tutanakları İzmir Dernekler Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Ancak Dernekler Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda;

·    Genel Kurul toplantılarının iki yılda yapılmasının bir tüzük maddesi olduğu, 18 Ekim 2016’da gerçekleştirilen 21. Olağan Genel Kurul sırasında yapılan tüzük değişikliğinde 2 yıl şartının değiştirilmediği ve Dernekler Müdürlüğü kayıtlarında Olağan Genel Kurul toplantısının Eylül 2018’de yapılması gerektiğinin belirtildiği, bu nedenle, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi sırasında yapılan toplantının 22. Olağan Genel Kurul değil, olağanüstü Genel Kurul toplantısı olarak kabul edildiği,

·    22. Olağan Genel Kurulun Eylül 2018’de yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Bu bildirim üzerine, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS)’ne 27 Eylül 2017 tarihinde Eskişehir’de yapılan Genel Kurul toplantısı “Olağanüstü Genel Kurul” olarak girilmiş ve İzmir Dernekler Müdürlüğü tarafından da incelenerek kabul edilmiştir.

Gelişen bu durum üzerine, 22. Olağan Genel Kurulumuzun Eylül 2018’de İzmir’de yapılması gerektiği hususu siz sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

    Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL
     Başkan
     TPD Yönetim Kurulu Adına
 
20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ DÖKÜMANLARI
 

Kongre dökümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 
20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİNDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU


SÖZLÜ BİLDİRİLER

Birincilik Ödülü

Türkiye'de ilk kez mandalardan toplanan Fasciola gigantica izolatlarının ribozomal ve mitokondriyal DNA'ların genetik karakterizasyonu ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması*

Cenk Soner BÖLÜKBAŞ1, Gökmen Zafer PEKMEZCİ2, Ali Tümay GÜRLER1, Mustafa AÇICI1, Şinasi UMUR1

Ondokuz Mayıs Üniv., Veteriner Fak., 1Parazitoloji AD., 2Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Kurupelit, Samsun

 

İkincilik Ödülleri

Toxoplasma gondii’nin invazyonundan sorumlu hedef rhoptry neck protein (RON) geninin siRNA transfeksiyonu ile susturulması

Merve YÜRÜK1, Tülay AKSOY2, Eda SİVCAN1, Hilal NERGİS3

1Erciyes Üniv., Tıp Fak., Tıbbi Parazitoloji AD, Kayseri; 2İnönü Üniv., Tıp Fak., Tıbbi Parazitoloji AD, Malatya; 3Erciyes Üniv., Tıp Fak., Kayseri

 

Senegal’den ithal edilen senegal barbunu (Pseudupeneus prayensis), antenli mercan (Pagrus caeruleostictus) ve dülger balığında (Zeus faber) zoonoz Anisakis larvalarının varlığının tüketicilere olan riskinin ortaya konulması 

Gökmen Zafer PEKMEZCİ

Ondokuz Mayıs Üniv., Veteriner Fak., Su Ürünleri Hastalıkları AD., Samsun

 

Üçüncülük Ödülleri

Türkiye’deki yabani hayvanlarda ve kenelerinde kene-kaynaklı bakteriyel patojenlerin identifikasyonu: Candidatus rickettsia goldwasserii’nin ilk bildirimi

Ömer ORKUN, Ayşe ÇAKMAK

Ankara Üniv. Veteriner Fak. Parazitoloji A.D., Ankara

 

Kutanöz leishmaniasis tedavisinde cold plasma uygulamasının araştırılması : in vitro ve in vivo çalışmalar

Ahmet ÖZBİLGİN1, İbrahim ÇAVUŞ1, Melike DİNÇ2, Melda GÜRAY2, Güneş BARKA3, Nogay GİRGİNKARDEŞLER1, Talat YALÇIN2

1Manisa Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Parazitoloji AD., Manisa; 2İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümü, İzmir; 3SunChrom Wissenschaftliche Gerate GmBh, Friedrichsdorf, Almanya

 

POSTER BİLDİRİLER

 Birincilik Ödülü

Trichomonas vaginalis CP39 sistein proteaz geninin araştırılması ve klonlanması

Zeynep ERDEM AYNUR1,2, Sema ERTUĞ1, Bülent BOZDOĞAN2, Hatice ERTABAKLAR1

1Adnan Menderes Üniv. Tıp Fak. Parazitoloji AD, 2Adnan Menderes Üniv. REDPROM, Aydın

 

İkincilik Ödülleri

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde yayılış gösteren bazı Simulium türlerinin in silico PCR-RFLP analizleriyle identifikasyonu

Zuhal ÖNDER1, Abdullah İNCİ1, Mükremin Özkan ASLAN2, Alparslan YILDIRIM1, Barış SARI2, Önder DÜZLÜ1, Gencay Taşkın TAŞÇI2, Arif ÇİLOĞLU1, Nilgün PARMAKSIZOĞLU AYDIN2, Peter H. ADLER3

1Erciyes Üniv. Veteriner Fak. Parazitoloji AD., Kayseri; 2Kafkas Üniv. Veteriner Fak. Parazitoloji AD., Kars; 3Clemson Üniv., Entomoloji Programı, Clemson, Güney Carolina, ABD

 

Değişik konaklardan elde edilen Fasciola hepatica izolatlarında β-tubulin geninin moleküler karakterizasyonu

Sıddıka Sadet ÇANAKOĞLU1, Sami ŞİMŞEK2, İbrahim BALKAYA3

1Tarım İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Şubesi, Kayseri; 2Fırat Üniv. Veteriner Fak. Parazitoloji AD., Elazığ; 3Atatürk Üniv. Veteriner Fak. Parazitoloji AD, Erzurum

 

Üçüncülük Ödülü

Yaban kuşlarının kornea örneklerinden ilk defa izole edilen Acanthamoeba suşlarının genotiplendirilmesi: Acanthamoeba keratiti yaban kuşlarını av haline mi getiriyor?

Muhammet KARAKAVUK1, Mehmet AYKUR1, Esra ATALAY ŞAHAR 1, Mehmet KARAKUŞ1, Duygu ALDEMİR2,3, Ömer DÖNDÜREN4, Hüseyin Gökhan ÖZDEMİR4, Hüseyin CAN5, Adnan Yüksel GÜRÜZ 1, Hande DAGCI1, Mert DÖŞKAYA1

1Ege Üniv. Tıp Fak., Parazitoloji AD., İzmir; 2Uludağ Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fak. İç Hastalıkları AD., Görükle Kampüsü, Bursa; 3İzmir Büyük Şehir Belediyesi, İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü, Sasalı, İzmir; 4İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği, İzmir; 5Ege Üniv. Fen Fak., Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji AD., İzmir

 

GENÇ ARAŞTIRICI ÖDÜLÜ

Effect of intestinal microflora on immunocellular protection against Heligmosomoides polygyrus infection

Özgür Can EREN1,2, Kathleen SHAH1, Luc LEBON1 and Nicola HARRIS1

1Global Health Institute, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, SWITZERLAND; 2School of Medicine, Koç University, Istanbul, Turkey

   
20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ WEB SAYFALARI
25-29 Eylül 2017 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenleyeceğimiz Uluslararası Katılımlı, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi web sayfaları açılmıştır.
Kongre ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
 
"TÜRKİYE PARAZİTLERLE MÜCADELEDE YETERSİZ KALIYOR"

Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özbel, Türkiye’de parazitlerle mücadele için uzman bulunmadığını belirtti ve bunun da parazit hastalıklarının teşhisinde sıkıntılara yol açtığını söyledi.

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ SÜLEYMAN GÜLEN'in Haber Hürriyeti sitesinde yayınlanan haberi için tıklayınız.

 

20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ ESKİŞEHİR'DE
Değerli Üyelerimiz, Sevgili Meslekdaşlarımız,
Sizleri 25-29 Eylül 2017 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenleyeceğimiz Uluslararası Katılımlı, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi'nde  aramızda görmek istiyoruz.
Kongre ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
Türkiye Parazitoloji Derneği Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda başkanlığa Yusuf Özbel, başkan yardımcılığına Hasan Eren, sekreterliğe Derya Dirim Erdoğan, saymanlığa Seray Töz, üyeliklere ise Cüneyt Balcıoğlu, Ayşen Gargılı ve Soykan Özkoç getirilmiştir.
   
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Parazitoloji Derneğinin  2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 18/10/2016   tarihinde saat 14:00 ‘da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Şevket Yaşarol Kütüphanesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Tutanağı

   

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ 18/10/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULUNDA YAPILAN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

Madde

Eski Hali

Yeni Hali

7

Genel Kurul, Derneğin en yüksek ve yetkili organıdır. Genel Kurul iki (2) yılda bir Ekim ayında olağan toplantısını yapar. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

Genel Kurul, Derneğin en yüksek ve yetkili organıdır. Olağan Genel Kurul toplantısı, iki (2) yılda bir olmak üzere, tek rakam ile sonlanan yılların Eylül ayında Ulusal Parazitoloji Kongresi’nin düzenlendiği yerde yapılır, mücbir sebeplerle bilimsel kongre düzenlenemediği hallerde Dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde Dernek merkezinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Toplantı için Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerleşim birimlerinde de yapılabilir.

 

22

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şube Genel Kurulu’na katılacak üyeler, en az on beş (15) gün önceden günü, saati ve yeri bir mahalli gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, iki (2) yılda bir, tek rakam ile sonlanan yılların Mayıs ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şube Genel Kurulu’na katılacak üyeler, en az on beş (15) gün önceden günü, saati ve yeri bir mahalli gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

   
21. Genel Kurul İlanı

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ 21. OLAĞAN GENEL KURULU İLANI

Türkiye Parazitoloji Derneği  21. Olağan Genel Kurulu 11 Ekim 2016 salı günü saat 13:00’te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Şevket Yaşarol Kitaplığında aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 18 Ekim 2016 günü aynı yer ve saatte, aynı gündem ile yapılacaktır.

Genel kurulda oy kullanacak üyelerimizin dernek aidatlarını ödemiş olmaları gerekmektedir.

Bütün üye arkadaşlarımızın toplantıya katılmalarını önemle rica ederim.

Yönetim Kurulu Adına Başkan
Prof.Dr.M.Ali ÖZCEL

Gündem: 

1.      Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

2.      Divan Teşekkülü

3.      Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve bilanço

4.      Denetim Kurulu Raporunun Okunması

5.      Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları hakkında konuşmalar ve  kurulların  ibrası

6.      Üyelik aidatlarının 2016-2017 yılları için saptanması.

7.      Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi.

8.      Dilek ve Temenniler.

9.      Kapanış

 
19. Ulusal Parazitoloji Kongresi 5-9 Ekim 2015'de Erzurum'da gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Meslekdaşlarım,
Sizleri 05-09 Ekim 2015 tarihlerinde Renaissance Polat Erzurum Hotel’de düzenlediğimiz 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu'na desteğiniz ve katılımınız için teşekkür eder, bir sonraki kongrede buluşmak üzere, sevgi ve saygılar sunarım.


Prof. Dr. M. Ali ÖZCEL
Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı

   
   
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ yeni web sitesi açıldı
Türkiye Parazitoloji Dergisi artık sadece elektronik ortamda online yayınlanıyor. Dergiye başvuru işlemleri ve yayınları görüntülemek için lutfen www.turkiyeparazitolderg.org sayfalarını ziyaret ediniz.
18. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi  28 Eylül - 4 Ekim 2013 tarihlerinde Denizli -Karahayıt'ta, PAM otel'de Pamukkale Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılı bilgiye kongre sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.
 
   

Yeni Kanun Resmi Gazete'de yayınlandı

TBMM'de kabul edilen, Tıpta Uzmanlık Ana Dalları ve eğitim sürelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm

   
   

Tıbbi Parazitoloji’nin Yan Dal Olarak Düzenlenmesine Danıştay’dan İptal

Danıştay 8. Dairesi 19.01.2011 tarih, E 2009/6617 K 2010/128 sayılı kararı ile “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nin Tıbbi Parazitoloji alanını, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı iki yıllık bir yan dal olarak belirleyen Ek-3 sayılı çizelgesinin 43. satırında yer alan düzenlemenin iptaline oybirliği ile karar verdi.

Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı’na açılan davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi kararında; “idari istikrar oluşturacak biçimde 1962 yılından beri ayrı bir uzmanlık anadalı olarak belirlenen parazitoloji disiplininin yan dal olarak düzenlenmesini hukuki zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak bilimsel gerekçenin bulunmadığı anlaşıldığından Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin; Tıbbi Parazitoloji alanını, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı iki yıllık bir yan dal olarak düzenleyen Ek-3 sayılı çizelgesinin 43. satırında hukuka uyarlık görülmediği” belirtilmiştir.

Bilindiği gibi daha önce de, Ankara 7. İdare Mahkemesi 24.12.2009 tarih, E2009/405, K2009/1930 sayılı kararı ile Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalının Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması yönünde tesis edilen 6.11.2008 günlü ve 2008.21.2489 sayılı YÖK Genel Kurulu kararının iptaline karar vermişti.

Derneğimiz, Tıbbi Parazitoloji’nin Anadal uzmanlığı olarak düzenlenmesine yönelik mücadelesini çeşitli platformlarda sürdürmeye devam edecektir.

Danıştay Kararı

 

   

Parazitoloji Anabilim Dalı Hakkında YÖK Kararı

YÖK Genel Kurulu'nun 21.07.2009 tarihli toplantısında " 6.11.2008 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalı'nın Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması konusundaki kararın, Anlara 7. İdare Mahkemesi'nin yerdiği Yürütmeyi Durdurma karaı uyarınca iptal edilerek Parazitoloji Anabilim Dalı'nın Tıp Fakülteleri bünyesinde açılmasına" karar verilmiş olup, karar ilgili üniversitelere tebliğ edilmiştir.

   
İdare Mahkemesi Kararı


Ankara 7. İdare Mahkemesi 24.12.2009 tarih, E2009/405, K2009/1930 sayılı kararı ile Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalının Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması yönünde tesis edilen 6.11.2008 günlü ve 2008.21.2489 sayılı YÖK Genel Kurulu kararının iptaline karar vermiştir.

karar metni